Kayle
Close

Zoe đi Rừng mùa 8 - Hướng dẫn chơi | Cách lên đồ Zoe 1000 AP

Hướng dẫn cách lên đồ Zoe đi rừng mùa 8 jungle ap mid full sát thương AP, cách chơi Zoe đi Rừng mùa 8 

Xem video

Reviews 8 votes