Kayle
Close

Yasuo lần Đầu tiên xuất hiện tại Chung Kết Thế Giới 2017 - 50 phút gg

Xem video

Theo:Vietnam Esports TV

Reviews 9 votes