Vòng Bảng CKTG 2020: SN vs TL

Kết quả SN vs TL vòng bảng CKTG ngày 05/10

 

Xem video