Sylas

Với con bài dị Levi vs GAM hủy diệt hoàn toàn Fnatic giành chiến thắng đầu tiên CKTG 2017

Xem video

Reviews 9 votes