Kayle
Close

Vietsub CKTG Miccheck kêu gọi giao tranh SKT với C9 và EDG lượt về vòng bảng

Xem video

Reviews 8 votes