Kayle
Close

Và đây là Insec 6 Thao tác Bàn phím chỉ 3 giây làm Nên tên tuổi của SKT Blank | Tốc độ ánh sáng

Chuỗi combo kinh điển Insec hoàn hảo nhất của SKT Blank Leesin với tốc độ ánh sáng thời kỳ đỉnh cao Q-Q-4-W-Flash-R sút Mid tem bạn về

Xem video

Reviews 8 votes