Sylas

Tuyển tập Combo Riven Viper | Người chơi Riven top 1 thế giới

Quá nhanh và mượt, ông này và BoxBox ai mới là Best Riven thế giới

Xem video

Reviews 9 votes