Yone ĐTCL Mùa 4.5 - Cách lên đồ Yone Đấu Trường Chân Lý

Hướng dẫn cách chơi Yone Đấu Trường Chân Lý Mùa 4.5 sắp xếp đội hình của Yone build cách lên đồ ghép trang bị cho Yone trong ĐTCL mới mạnh chuẩn nhất

Yone Đấu trường chân lý

Trong game Yone ĐTCL có giá 5 vàng thuộc Tộc Độc HànhHệ Đại Sư - Kẻ Về Từ Cõi Chết

Yone

Thông số chi tiết của Yone Đấu trường chân lý. 

Giá 5 vàng Mana  100
Giáp  40 MR  40
DPS  76 / 137 / 246 Sát thương  80 / 144 / 259
Tốc độ đánh  0.95 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi  1 Máu  950 / 1710 / 3078

.

Kỹ năng Yone ĐTCL

Yone trảm phá một đường thẳng trước mặt, gây 800 / 1300 / 9999 sát thương phép chia đều lên tất cả kẻ địch trúng chiêu và hất tung chúng trong 1.5 giây. Kẻ địch trúng chiêu bị đánh dấu tử, giảm Giáp và Kháng phép 60%.

Kỹ năng của Yone được thay bằng Tử Trảm cho đến khi không còn kẻ địch nào bị đánh dấu tử nữa. 

Tử Trảm: Yone lướt đến kẻ địch bị đánh dấu tử tháp Máu nhất, gây 250 / 400 / 1000 cộng thêm sát thương phép tương đương với máu đã mất của chúng.

Sát thương: 800 / 1300 / 9999

Sát thương cơ bản không gia tăng: 250 / 400 / 1000

 

Trang bị Yone

Cách lên đồ trang bị Yone Đấu trường chân lý


Đội hình tướng cùng hệ Đại Sư vs Yone

Irelia ĐTCL Irelia

Thánh Thần vs Khai Sáng - Đại Sư

Shen ĐTCL Shen

Nhẫn Giả - Bí Ẩn vs Đại Sư

Đại Sư sẽ kìm hãm nhịp độ chiến đấu, giảm tốc độ đánh của kẻ địch đi 50% trong vài giây khi bắt đầu trận đấu.

  • (2) 3 Giây
  • (3) 5 Giây
  • (4) 8 Giây


Tướng cùng tộc Độc Hành vs Yone

Yasuo ĐTCL Yasuo

Độc Hành - Song Đấu

Nếu tướng Độc Hành không đứng cạnh bất kỳ tướng nào khi bắt đầu trận đấu, họ sẽ nhận được.

  • (1) Một lá chắn tương đương 50% máu tối đa
  • (2) 100% Hút máu