Taric ĐTCL - Cách lên đồ Taric Đấu Trường Chân Lý

Hướng dẫn cách chơi Taric Đấu Trường Chân Lý sắp xếp đội hình của Taric build cách lên đồ trang bị cho Taric trong ĐTCL mới mạnh chuẩn nhất

Taric Đấu trường chân lý

Trong game Taric ĐTCL có giá 5 vàng thuộc Tộc NgọcHệ Hộ Vệ - Tấm Khiên Valoran

Taric

Thông số chi tiết của Taric Đấu trường chân lý.

Giá 5 vàng Mana  
Giáp 60 MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu 900 / 1620 / 3240

.

Kỹ năng Taric ĐTCL

Vũ Trụ Rạng Ngời: Sau một thời gian trễ, Taric và đồng minh được miễn nhiễm sát thương.

Thời gian: 3

 

Trang bị Taric

Cách lên đồ trang bị Taric Đấu trường chân lý


Đội hình tướng cùng hệ Hộ Vệ vs Taric


Tướng cùng tộc Ngọc vs Taric