Soraka ĐTCL Mùa 5.5 - Cách lên đồ Soraka Đấu Trường Chân Lý

Hướng dẫn cách lên đồ Soraka DTCL Mùa 5.5 sắp xếp đội hình trang bị của Soraka build cách chơi Soraka trong Đấu Trường Chân Lý mới mạnh chuẩn nhất

Soraka Đấu trường chân lý

Trong game Soraka ĐTCL có giá 2 vàng thuộc Tộc Thần SứHệ Tái Tạo - Tinh Nữ

Soraka

Thông số chi tiết của Soraka Đấu trường chân lý. 

Giá 2 vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Soraka ĐTCL

Điểm Phân Cực: Soraka phù phép xung quanh kẻ địch có tỷ lệ năng lượng cao nhất, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng chiêu và tăng tiêu hoa năng lượng kỹ năng tiếp theo của chúng.

Sát thương: 150 / 225 / 350

Tăng năng lượng tiêu hao: 35% / 35% / 50%


Trang bị Soraka

Cách lên đồ trang bị Soraka Đấu trường chân lý


Đội hình tướng cùng hệ Tái Tạo vs Soraka

Heimerdinger ĐTCL Heimerdinger

Long Tộc - Tái Tạo vs Luyện Rồng

Vladimir ĐTCL Vladimir

Ma Sứ - Tái Tạo

Rakan ĐTCL Rakan

Vệ Binh - Tái Tạo

Ivern ĐTCL Ivern

Tà Thần - Tái Tạo vs Thuật Sĩ

Tướng Tái Tạo hồi lại một lượng Máu tối đa mỗi giây. Nếu đã đầy máu, sẽ hồi lại Năng Lượng.


Tướng cùng tộc Thần Sứ vs Soraka

Garen ĐTCL Garen

Thần Sứ - Hiệp Sĩ vs Thần Vương

Gragas ĐTCL Gragas

Thần Sứ - Đấu Sĩ

Karma ĐTCL Karma

Thần Sứ - Thuật Sĩ

Kha'Zix ĐTCL Kha'Zix

Thần Sứ - Sát Thủ

Nidalee ĐTCL Nidalee

Thần Sứ - Chiến Binh

Riven ĐTCL Riven

Thần Sứ - Quân Đoàn

Thần Sứ sẽ được hồi phục dần một lượng máu tối đa sau khi tụt xuống một ngưỡng máu nhất định. Khi đang hồi phục, họ cũng sẽ nhận được sát thương thêm.

  • (2) 30% Máu tối đa
  • (4) 50% Máu tối đa
  • (6) 90% Máu tối đa
  • (8) 150% Máu tối đa