Tứ Kết CKTG 2020: TES vs FNC

Kết quả TES vs FNC Tứ Kết CKTG ngày 17/10

 

Xem video

Theo:Onivia