Tứ Kết CKTG 2020: SN vs JDG

Kết quả SN vs JDG Tứ Kết CKTG ngày 16/10

 

Ván 2:

 

Game 3:

 

Ván 4:

 

Xem video