Tứ Kết CKTG 2020: DWG vs DRX

Kết quả DWG vs DRX Tứ Kết CKTG ngày 15/10

Game 1:

 

Ván 2:

 

Trận 3:

 

Xem video

Theo:Onivia