Sylas

Top 5 pha xử lý khủng tại Vòng bảng CKTG Tuần 2, trong đó đại diện Việt Nam - GIGABYTE Marines chiếm tới 3 vị trí

Xem video

Reviews 8 votes