Darius Tốc Chiến

Bảng ngọc Darius Tốc Chiến và cách lên đồ Darius trang bị cách chơi Darius Tốc Chiến build ngọc bổ trợ mới chuẩn mạnh nhất.

Bảng Ngọc Darius Tốc chiến

Bảng ngọc Darius Tốc chiến

Chinh Phục

Chinh Phục

Tàn Nhẫn

Tàn Nhẫn

Lữ khách tinh linh

Lữ khách tinh linh

Thợ săn thiên tài

Thợ săn thiên tài


Vai trò của Darius

Sát thủ

Darius Đấu sỹ / Sát thương

Phép / Ap

Support / Hỗ trợ

Tank

Xạ thủ


Ad

Sp

Mid / damge

Darius Top

Jungle / đi rừng

Xem thông tin guide Diana tốc chiến mới tại đây.