Kayle
Close

Teaser bí ẩn hé lộ về một vị tướng mới và hiệu ứng Khống chế mới 'Ru Ngủ' tiếp theo

Bạn sẽ rơi vào trạng thái “buồn ngủ” và sau đó sẽ “ngủ” trong chốc lát (một loại hiệu ứng khống chế mới chăng?)

Xem video

Reviews 9 votes