Suy nghĩ và cách đánh của các thần Gỗ

Hai ông Yi đứng đánh nhau 1 hồi rồi rủ nhau tốc biến chạy :)

Reviews 8 votes
Loading...