Kayle
Close

Sức mạnh của Darius mùa 8 TOP với Bảng ngọc bổ trợ mới

Với ngọc bổ trợ mới Chinh Phục gây sát thương chuẩn sức mạnh của Darius sẽ tăng lên vượt trội trở thành quái vật đường trên

Xem video

Reviews 9 votes