SKT T1 vs DWG - LCK mùa xuân 2020

LCK mùa xuân 2020

Game 1:

 

Game 2:

 

Game 3:

 

Xem video