Sylas

SKT hủy diệt hoàn toàn KSV lượt về LCK 2 - 0

LCK mùa xuân SKT có thể thua bất kì đội nào nào nhưng KSV thì không

Xem video

Theo:Vietnam Esports TV

Reviews 8 votes