Kayle
Close

Pha tốc biến Ulti KS cướp Pentakill đầu tiên CKTG ngay trước mặt Noway của Optimus

Xem video

Reviews 6 votes