Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2018 Playoffs Skt Hàn Quốc Mới Nhất

Cập nhật Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2018 SKT faker lol Hàn Quốc mùa 8, Bán kết Chung kết LCK Giải đấu mong đợi nhất sẽ chính thức khởi tranh vào ngày tới đây của LMHT. Vòng Bảng xếp hạng mỗi tuần và ngày hôm nay các đội tuyển cũng đã hoàn tất đội hình thi đấu sẵn sàng cho mùa giải mới, lượt về và Playoff Hàn Quốc KT KZ Gen.G..

--------------------------------------------------

Bảng xếp hạng LPL 2018 mùa hè

Bảng xếp hạng LCS NA EU 2018 mùa hè

Lịch thi đấu LPL mùa hè 2018

Lịch thi đấu VCS mùa hè 2018

Lịch thi đấu LCS EU NA mùa hè 2018

 

Lịch thi đấu LCK Hè 2018

----------------------------------------------

Xem BXH LCK mùa hè 2018

Vòng Wild Card (bo3)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
12/8 15:00 Gen.G Afreeca (Win)

Playoff vòng 1 (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
15/8 15:00 Kingzone Afreeca (Win)

Playoff vòng 2 (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
18/8 15:00 Griffin
Afreeca 

Chung kết (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
8/9 15:00 kt Rolster (1 vé đi CKTG)
Thắng Playoff vòng 2

 Đội vô địch LCK mùa hè sẽ Được tham dự CKTG 2018

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 1) - Kết thúc Ngày Giờ Tỷ số
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
12/06 15:00 0-2
Griffin Griffinlogo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
12/06 18:00 2-1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
13/06 12:00 1-2 
AFs Freecslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
13/06 15:00 2-0 
KT KTRolsterLogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
13/06 18:00 2-0 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
14/06 15:00 2-0 
MVP MVPlogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
14/06 18:00 0-2 
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
15/06 15:00 1-2 
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
15/06 18:00 2-0 
AFs Freecslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
16/06 15:00 2-1 
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
16/06 18:00 1-2 
MVP MVPlogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
17/06 15:00 0-2 
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
17/06 18:00 0-2 

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 2) - Kết thúc Ngày Giờ Tỷ số
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
19/06 15:00  0-2
AFs Freecslogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
19/06 18:00 2-0
Griffin Griffinlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
20/06 12:00  2-0
SKT SKT1Logo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
20/06 15:00  1-2
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
20/06 18:00  2-1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
21/06 15:00 2-1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
21/06 18:00 0-2 
Griffin Griffinlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
22/06 15:00 2-0 
MVP MVPlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
22/06 18:00  2-0
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
23/06 15:00 2-0 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
23/06 18:00 2-1 
SKT SKT1Logo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
24/06 15:00 2-0 
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
24/06 18:00  0-2

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 3) - Kết thúc Ngày Giờ Tỷ số
SKT SKT1Logo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
26/06 15:00 2-1 
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
26/06 18:00  0-2
MVP MVPlogo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
27/06 12:00  0-2
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
27/06 15:00  2-1
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
27/06 18:00  1-2
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
28/06 15:00  2-0
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
28/06 18:00 2-0 
AFs Freecslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
29/06 15:00 2-0 
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
29/06 18:00 0-2 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
30/06 15:00  1-2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
30/06 18:00 0-2
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
01/07 15:00  0-2
KT KTRolsterLogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
01/07 18:00  2-0

----------------------------------------------

Trận đấu(Tuần 4) - Kết thúc Ngày Giờ Tỷ số
Griffin Griffinlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
11/07 15:00  2-0
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
11/07 18:00  0-2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
12/07 15:00  0-2
MVP MVPlogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
12/07 18:00  0-2
Griffin Griffinlogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
13/07 15:00 2-1 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
13/07 18:00 2-1 
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
14/07 15:00 1-2 
MVP MVPlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
14/07 18:00 2-1 
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
15/07 15:00 2-1 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
15/07 18:00 1-2 

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 5) - Kết thúc Ngày Giờ Tỷ số
AFs Freecslogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
17/07 15:00  2-0
MVP MVPlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
17/07 18:00 1-2 
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
18/07 15:00 2-0 
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
18/07 18:00  1-2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs. Griffinlogo std.png Griffin
19/07 15:00  0-2
KT KTRolsterLogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT
19/07 18:00  2-1
Jin Air JAGlogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
20/07 15:00 2-1 
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
20/07 18:00 2-1 
Griffin Griffinlogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
21/07 15:00 1-2 
SKT SKT1Logo std.png
vs. Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
21/07 18:00 2-0 
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
22/07 15:00  2-0
AFs Freecslogo std.png
vs. Gen.Glogo std.png Gen.G
22/07 18:00  1-2

 ----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 6) Ngày Giờ Tỷ số
Griffin Griffinlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
24/07 15:00 2-0
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
24/07 18:00  0-2 
SKT SKT1Logo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
25/07 12:00 2-1
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
JAGlogo std.png Jin Air
25/07 15:00  2-1 
MVP MVPlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
25/07 18:00 1-2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
26/07 15:00 2-1
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs
Griffinlogo std.png Griffin
26/07 18:00 2-0 
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
27/07 15:00  1-2
Jin Air JAGlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
27/07 18:00  0-2
AFs Freecslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
28/07 15:00 0-2 
Griffin Griffinlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
28/07 18:00 2-0
SKT SKT1Logo std.png
vs
Gen.Glogo std.png Gen.G
29/07 15:00 2-1 
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
29/07 18:00 2-0 

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 7) Ngày Giờ Tỷ số
Jin Air JAGlogo std.png
vs
Griffinlogo std.png Griffin
31/07 15:00 2-1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
31/07 18:00  2-1 
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png Gen.G
01/08 15:00 0-2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
01/08 18:00  1-2 
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
02/08 15:00  2-0 
Jin Air JAGlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
02/08 18:00 1-2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Griffinlogo std.png Griffin
04/08 15:00 0-2 
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs
JAGlogo std.png Jin Air
04/08 18:00 2-1 
AFs Freecslogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
05/08 15:00 1-2 
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
05/08 18:00 2-0 

----------------------------------------------

Trận đấu (Tuần 8) Ngày Giờ Tỷ số
Gen.G Gen.Glogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
07/08 15:00 2-0
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
07/08 18:00 0-2 
AFs Freecslogo std.png
vs
JAGlogo std.png Jin Air
08/08 15:00 2-0 
Griffin Griffinlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
08/08 18:00 2-0
SKT SKT1Logo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
09/08 15:00 0-2 
MVP MVPlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
09/08 18:00 0-2 

---------------------------------------------- 

Những trận đấu của LCK Mùa hè 2018 sẽ được tường thuật trực tiếp tiếng Việt tại Garena.live và trên kênh Youtube chính thức của Garena Việt Nam.

Link trực tiếp:

https://www.youtube.com/user/GarenaVietnam/

Garena.live 

Lịch thi đấu theo tuần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sẽ có thêm khung giờ 14h (12h giờ Việt Nam)

Lịch thi đấu vòng Playoff LCK mùa Xuân 2018

Vòng Wild Card (bo3)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
31/3 15:00 SK Telecom T1 (Win) KSV

Play off vòng 1 (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
4/4 15:00 kt Rolster (Win) SK Telecom T1

Play off vòng 2 (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
8/4 15:00 Afreeca Freecs (Win) kt Rolster

Chung kết (bo5)

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2
14/4 15:00 Kingzone DragonX (Win) Afreeca Freecs
Reviews 8 votes