Sylas

KZ Khan cầm Camille lên Top đá bay người đồng đội Rascal

Khan vẫn thể hiện đúng phong độ của Top 1 LCK 2018

Xem video

Reviews 6 votes