Kayle
Close

Kinh dị với Ngọc Bổ Trợ mới - Có thể Xả Skill liên tục Bắn như đại bác liên thanh

Bảng Ngọc Bổ Trợ mới mùa 8, giúp tướng có thể Xả Skill liên tục bắn như đại bác liên thanh??

Xem video

Reviews 8 votes