Sylas

Jungler - Vị trí của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi luôn phải có mặt ở 3 đấu trường

Xem video

Reviews 8 votes