Kayle
Close

Jax full Sát thương + Hút máu solo vs Nasus full Tank | ai hơn?

Solo 1vs1 đồ này liệu rằng Nasus có ăn được Jax

Xem video

Reviews 8 votes