Hướng dẫn lên đồ NuNu đi RỪNG mùa 8 mới nhất full Ap

Cách lên đồ NuNu Mùa 8 đi Rừng jungle mới nhất Ad Ap 9, tank full sát thương Bảng Ngọc bổ trợ NuNu mùa 8 Top jungle hướng dẫn chơi NuNu mùa 8 solo top 2018 pro của cao thủ build nâng tăng cộng ngọc tái tổ hợp lmht.

Phép bổ trợ NuNu Rừng

Bảng kỹ năng NuNu mùa 8 Rừng

Thứ tự nâng kỹ năng được sử dụng nhiều: Max Q -> W -> E, R tăng theo cấp độ

Cách lên NuNu mùa 8 Rừng

Các trang bị ban đầu cho NuNu được lựa chọn sử dụng nhiều

Thứ tự lên đồ trang bị Chính cho NuNu Rừng mùa 8

Lên giày cho NuNu được sử dụng nhiều

Thứ tự các trang bị được lựa chọn sử dụng nhiều của NuNu Rừng

Cách lên đồ cho NuNu mùa 8 Rừng trang bị hoàn chỉnh

Tham khảo một số cách lên đồ trang bị full cuối trận cho NuNu Rừng

Bảng ngọc NuNu mùa 8 đi Rừng

Bảng ngọc Nunu mùa 8 đi Rừng sử dụng nhiều

Hộ Vệ - Hộ vệ đồng minh bạn dùng kỹ năng lên và những ai ở rất gần đó. Nếu bạn hoặc một đồng minh được hộ vệ chịu sát thương, cả hai được tăng tốc và có lá chắn.

SUỐI NGUỒN SINH MỆNH - Hạn chế khả năng di chuyển của một tướng địch đánh dấu kẻ đó. Đồng minh của bạn được hồi máu khi tấn công tướng bị đánh dấu

KIỂM SOÁT ĐIỀU KIỆN - Sau 10 phút nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép và tăng tổng Giáp và Kháng Phép thêm 5%.

TIẾP SỨC - Hồi máu và lá chắn mạnh hơn 5% và tăng thêm 10% trên mục tiêu thấp máu.

ĐẮC THẮNG - Tham gia hạ gục hồi 15% máu đã mất và cho thêm 25 vàng.

HUYỀN THOẠI: KHÁNG HIỆU ỨNG - Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Kháng Hiệu ứng.

Bảng bổ trợ Nunu mùa 8 đi Rừng tỷ lệ thắng cao

Hộ Vệ - Hộ vệ đồng minh bạn dùng kỹ năng lên và những ai ở rất gần đó. Nếu bạn hoặc một đồng minh được hộ vệ chịu sát thương, cả hai được tăng tốc và có lá chắn.

SUỐI NGUỒN SINH MỆNH - Hạn chế khả năng di chuyển của một tướng địch đánh dấu kẻ đó. Đồng minh của bạn được hồi máu khi tấn công tướng bị đánh dấu

KIỂM SOÁT ĐIỀU KIỆN - Sau 10 phút nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép và tăng tổng Giáp và Kháng Phép thêm 5%.

TIẾP SỨC - Hồi máu và lá chắn mạnh hơn 5% và tăng thêm 10% trên mục tiêu thấp máu.

MAU LẸ - Nhận thêm 4% Tốc độ Di chuyển. Nhận SMPT hoặc SMCK, thích ứng dựa trên tốc độ di chuyển cộng thêm.

THỦY THƯỢNG PHIÊU - Nhận thêm Tốc độ Di chuyển và SMPT hoặc SMCK, Thích Ứng khi đã trên sông.

Bảng ngọc Nunu mùa 8 đi Rừng nhánh Cảm Hứng

Hộ Vệ - Hộ vệ đồng minh bạn dùng kỹ năng lên và những ai ở rất gần đó. Nếu bạn hoặc một đồng minh được hộ vệ chịu sát thương, cả hai được tăng tốc và có lá chắn.

SUỐI NGUỒN SINH MỆNH - Hạn chế khả năng di chuyển của một tướng địch đánh dấu kẻ đó. Đồng minh của bạn được hồi máu khi tấn công tướng bị đánh dấu

KIỂM SOÁT ĐIỀU KIỆN - Sau 10 phút nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép và tăng tổng Giáp và Kháng Phép thêm 5%.

TIẾP SỨC - Hồi máu và lá chắn mạnh hơn 5% và tăng thêm 10% trên mục tiêu thấp máu.

BƯỚC CHÂN MÀU NHIỆM - Bạn nhận được giày miễn phí vào phút 10 nhưng trước đó không thể mua giày. Mỗi lần tham gia hạ gục sẽ khiến giày có sớm hơn 30s.

THẤU THỊ VŨ TRỤ - +5% Giảm Hồi chiêu. +5% Giảm Hồi chiêu tối đa. +5% Giảm Hồi chiêu Phép bổ trợ. +5% Giảm Hồi chiêu trang bị.

Bảng ngọc Nunu mùa 8 BCTT

Bước Chân Thần Tốc - Tấn công và di chuyển tăng cộng dồn Tích Điện. Ở 100 điểm, đòn đánh kế tiếp hồi máu cho bạn và tăng thêm Tốc độ Di chuyển.

ĐẮC THẮNG - Tham gia hạ gục hồi 15% máu đã mất và cho thêm 25 vàng.

HUYỀN THOẠI: TỐC ĐỘ ĐÁNH - Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Tốc độ Đánh.

NHÁT CHÉM ÂN HUỆ - Gây thêm sát thương lên tướng địch thấp máu.

BƯỚC CHÂN MÀU NHIỆM - Bạn nhận được giày miễn phí vào phút 10 nhưng trước đó không thể mua giày. Mỗi lần tham gia hạ gục sẽ khiến giày có sớm hơn 30s.

THẤU THỊ VŨ TRỤ - +5% Giảm Hồi chiêu. +5% Giảm Hồi chiêu tối đa. +5% Giảm Hồi chiêu Phép bổ trợ. +5% Giảm Hồi chiêu trang bị.

Tướng khắc chế NuNu Rừng sử dụng nhiều

Những tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu với NuNu

Chúc bạn leo rank gank team thành công với vị tướng này trên đấu trường công lý. Đừng quên Comment cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

Reviews 9 votes
Loading...