Close

G2 vs FPX - Chung Kết CKTG 2019

Trận 1:

 

Ván 2:

 

Game 3:

Xem video