Sylas

Faker vs Bjergsen solo 1vs1 - Hai ông vua Mid đường giữa thế giới AllStar 2017

Xem video

Theo:Vietnam Esports TV

Reviews 9 votes