Cách lên đồ Twisted Fate DTCL mùa 6 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ Twisted Fate DTCL mùa 6 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Twisted Fate trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.

Twisted Fate dtcl
Twisted Fate TFT: 0 vàng Hệ: Tộc:

Cách lên đồ Twisted Fate dtcl

Ngọn Thương Của Shojin Mũ Phù Thủy Rabadon Quỷ thư Morello

Bộ trang bị Twisted Fate đấu trường chân lý, trong game Twisted Fate dtcl có giá 0 vàng thuộc Tộc Hệ

Thông số chi tiết của Twisted Fate Đấu trường chân lý. 

Giá  vàng Mana  70
Giáp  20 MR  20
DPS  29 / 53 / 95 Sát thương  45 / 81 / 146
Tốc độ đánh  0.65 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi  3 Máu  550 / 990 / 1782

.

Kỹ năng Twisted Fate ĐTCL

 

Đội hình Twisted Fate dtcl

đội hình tướng cùng hệ vs Twisted Fate


tướng cùng tộc vs Twisted Fate