Cách lên đồ Trundle DTCL mùa 6 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ Trundle DTCL mùa 6 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Trundle trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.

Trundle dtcl
Trundle TFT: 0 vàng Hệ: Tộc:

Cách lên đồ Trundle dtcl

Áo Choàng Gai Vuốt Rồng Áo Choàng Lửa

Bộ trang bị Trundle đấu trường chân lý, trong game Trundle dtcl có giá 0 vàng thuộc Tộc Hệ

Thông số chi tiết của Trundle Đấu trường chân lý. 

Giá  vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Trundle ĐTCL

 

Đội hình Trundle dtcl

đội hình tướng cùng hệ vs Trundle


tướng cùng tộc vs Trundle