Cách lên đồ TahmKench DTCL mùa 6 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ TahmKench DTCL mùa 6 xếp đội hình build trang bị chuẩn của TahmKench trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.

TahmKench dtcl
TahmKench TFT: 5 vàng Hệ: Tộc:

Cách lên đồ TahmKench dtcl

Vuốt Rồng Áo Choàng Lửa

Bộ trang bị TahmKench đấu trường chân lý, trong game TahmKench dtcl có giá 5 vàng thuộc Tộc Hệ

Thông số chi tiết của Tahm Kench Đấu trường chân lý. 

Giá  vàng Mana  0
Giáp  40 MR  30
DPS  43 / 77 / 138 Sát thương  85 / 153 / 275
Tốc độ đánh  0.5 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi  1 Máu  700 / 1260 / 2268

.

Kỹ năng TahmKench ĐTCL

 

Đội hình TahmKench dtcl

đội hình tướng cùng hệ vs TahmKench


tướng cùng tộc vs TahmKench