Cách lên đồ Swain DTCL mùa 6 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ Swain DTCL mùa 6 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Swain trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.

Swain dtcl
Swain TFT: 0 vàng Hệ: Tộc:

Cách lên đồ Swain dtcl

Nỏ Sét Giáp thiên thần Kiếm súng Hextech

Bộ trang bị Swain đấu trường chân lý, trong game Swain dtcl có giá 0 vàng thuộc Tộc Hệ

Thông số chi tiết của Swain Đấu trường chân lý. 

Giá vàng Mana 100
Giáp 40 MR 75
DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194
Tốc độ đánh 0.65 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi 2 Máu 900 / 1620 / 2916

.

Kỹ năng Swain ĐTCL

Đội hình Swain dtcl

đội hình tướng cùng hệ vs Swain


tướng cùng tộc vs Swain