Cách lên đồ Rakan DTCL mùa 5.5 mới nhất

Cách lên đồ Rakan DTCL mùa 5.5 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Rakan trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.


Cách lên đồ Rakan

bộ trang bị Rakan đấu trường chân lý

Ngọn Thương Của Shojin

trong game Rakan dtcl có giá 3 vàng thuộc Tộc Vệ BinhHệ Tái Tạo

Thông số chi tiết của Rakan Đấu trường chân lý. 

Giá 3 vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Rakan ĐTCL


đội hình tướng cùng hệ Tái Tạo vs Rakan

Heimerdinger dtcl Heimerdinger

Long Tộc - Tái Tạo vs Luyện Rồng

Soraka dtcl Soraka

Thần Sứ - Tái Tạo

Vladimir dtcl Vladimir

Ma Sứ - Tái Tạo

Ivern dtcl Ivern

Tà Thần - Tái Tạo vs Thuật Sĩ

Tướng Tái Tạo hồi lại một lượng Máu tối đa mỗi giây. Nếu đã đầy máu, sẽ hồi lại Năng Lượng.


tướng cùng tộc Vệ Binh vs Rakan

Galio dtcl Galio

Long Tộc vs Vệ Binh - Hiệp Sĩ

Irelia dtcl Irelia

Vệ Binh - Chiến Binh vs Quân Đoàn

Lucian dtcl Lucian

Vệ Binh - Pháo Thủ

Olaf dtcl Olaf

Vệ Binh - Chiến Binh

Pyke dtcl Pyke

Vệ Binh - Sát Thủ

Senna dtcl Senna

Vệ Binh - Pháo Thủ

Akshan dtcl Akshan

Vệ Binh - Cung Thủ