Cách lên đồ Pyke DTCL mùa 5.5 mới nhất

Cách lên đồ Pyke DTCL mùa 5.5 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Pyke trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.


Cách lên đồ Pyke

bộ trang bị Pyke đấu trường chân lý

Ngọn Thương Của Shojin Tim băng Quỷ thư Morello

trong game Pyke dtcl có giá 2 vàng thuộc Tộc Vệ BinhHệ Sát Thủ

Thông số chi tiết của Pyke Đấu trường chân lý. 

Giá 2 vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Pyke ĐTCL


đội hình tướng cùng hệ Sát Thủ vs Pyke

Diana dtcl Diana

Ma Sứ - Sát Thủ

Kha'Zix dtcl Kha'Zix

Thần Sứ - Sát Thủ

Nocturne dtcl Nocturne

Tà Thần - Sát Thủ

Viego dtcl Viego

Suy Vong - Chiến Binh vs Sát Thủ

Nội tại: Khi bắt đầu giao tranh các Sát Thủ sẽ nhảy ra tuyến sau của đối thủ.Kỹ năng của Sát Thủ có thể chí mạng và họ sẽ nhận thêm tỷ lệ cũng như Sát thương chí mạng.


tướng cùng tộc Vệ Binh vs Pyke

Galio dtcl Galio

Long Tộc vs Vệ Binh - Hiệp Sĩ

Irelia dtcl Irelia

Vệ Binh - Chiến Binh vs Quân Đoàn

Lucian dtcl Lucian

Vệ Binh - Pháo Thủ

Olaf dtcl Olaf

Vệ Binh - Chiến Binh

Rakan dtcl Rakan

Vệ Binh - Tái Tạo

Senna dtcl Senna

Vệ Binh - Pháo Thủ

Akshan dtcl Akshan

Vệ Binh - Cung Thủ