Cách lên đồ Nautilus DTCL mùa 5.5 mới nhất

Cách lên đồ Nautilus DTCL mùa 5.5 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Nautilus trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.


Cách lên đồ Nautilus

bộ trang bị Nautilus đấu trường chân lý

Móng vuốt Rồng Áo Choàng Lửa

trong game Nautilus dtcl có giá 2 vàng thuộc Tộc Thiết GiápHệ Hiệp Sĩ

Thông số chi tiết của Nautilus Đấu trường chân lý. 

Giá 2 vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Nautilus ĐTCL

Mỏ Neo Địa Chấn: Nautilus khiến mặt đất xung quanh nổ tung, hất tung, gây sát thương và làm choáng các mục tiêu hiện tại. Kẻ địch đứng gần kề mục tiêu nhận 50% hiệu ứng này.

Sát thương: 150 / 250 / 700

Thời gian choáng: 3 / 4 / 6


đội hình tướng cùng hệ Hiệp Sĩ vs Nautilus

Galio dtcl Galio

Long Tộc vs Vệ Binh - Hiệp Sĩ

Garen dtcl Garen

Thần Sứ - Hiệp Sĩ vs Thần Vương

Leona dtcl Leona

Thiên Thần - Hiệp Sĩ

Thresh dtcl Thresh

Suy Vong - Hiệp Sĩ

Tất cả đồng minh chặn lại một lượng sát thương cố định từ mọi nguồn.


tướng cùng tộc Thiết Giáp vs Nautilus

Jax dtcl Jax

Thiết Giáp - Chiến Binh

Rell dtcl Rell

Thiết Giáp vs Thiên Thần - Kỵ Sĩ

Tất cả đồng minh được tăng thêm Giáp.

  • (2) 40 Giáp
  • (3) 100 Giáp