Cách lên đồ Lucian DTCL mùa 5.5 mới nhất

Cách lên đồ Lucian DTCL mùa 5.5 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Lucian trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.


Cách lên đồ Lucian

bộ trang bị Lucian đấu trường chân lý

Vô Cực Kiếm

trong game Lucian dtcl có giá 4 vàng thuộc Tộc Vệ BinhHệ Pháo Thủ

Thông số chi tiết của Lucian Đấu trường chân lý. 

Giá 4 vàng Mana  
Giáp   MR  
DPS   Sát thương  
Tốc độ đánh   Tỷ lệ crit  
Phạm vi   Máu  

.

Kỹ năng Lucian ĐTCL

 

đội hình tướng cùng hệ Pháo Thủ vs Lucian

Senna dtcl Senna

Vệ Binh - Pháo Thủ


tướng cùng tộc Vệ Binh vs Lucian

Galio dtcl Galio

Long Tộc vs Vệ Binh - Hiệp Sĩ

Irelia dtcl Irelia

Vệ Binh - Chiến Binh vs Quân Đoàn

Olaf dtcl Olaf

Vệ Binh - Chiến Binh

Rakan dtcl Rakan

Vệ Binh - Tái Tạo

Pyke dtcl Pyke

Vệ Binh - Sát Thủ

Senna dtcl Senna

Vệ Binh - Pháo Thủ

Akshan dtcl Akshan

Vệ Binh - Cung Thủ