Cách lên đồ Cho'Gath DTCL mùa 6 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ Cho'Gath DTCL mùa 6 xếp đội hình build trang bị chuẩn của Cho'Gath trong Đấu trường chân lý mới mạnh nhất.

Cho'Gath dtcl
Cho'Gath TFT: 0 vàng Hệ: Tộc:

Cách lên đồ Cho'Gath dtcl

Bàn Tay Công Lý Giáp thiên thần Quỷ thư Morello

Bộ trang bị Cho'Gath đấu trường chân lý, trong game Cho'Gath dtcl có giá 0 vàng thuộc Tộc Hệ

Thông số chi tiết của Cho'Gath Đấu trường chân lý. 

Giá  vàng Mana 150
Giáp  40 MR  40
DPS 60 / 108 / 194 Sát thương 100 / 180 / 324
Tốc độ đánh 0.6 Tỷ lệ crit  25%
Phạm vi  1 Máu 1000 / 1800 / 3240

.

Kỹ năng Cho'Gath ĐTCL

Đội hình Cho'Gath dtcl

đội hình tướng cùng hệ vs Cho'Gath


tướng cùng tộc vs Cho'Gath