Đội hình LCK Mùa Xuân 2020 - Danh sách tham gia chính thức

LCK Mùa Xuân 2019

Danh sách đầy đủ đội hình của các đội tuyển tham dự giải LCK mùa xuân 2020 Hàn Quốc bao gồm tất cả những thành viên tham gia chính thức như sau:

Afreeca Freecs

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Kiin
Brook
Jungle - Đi rừng Spirit
Dread
Mid - Đường giữa Ucal
SSUN
ADC - Xạ thủ SSol
Aiming
Support - Hỗ trợ Jelly
Proud

 

DAMWON Gaming

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Nuguri
Jungle - Đi rừng Canyon
Punch
Mid - Đường giữa ShowMaker
ADC - Xạ thủ Nuclear
Calm
Support - Hỗ trợ BeryL
Hoit

 

Gen.G

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên CuVee
Roach
Jungle - Đi rừng Peanut
Mid - Đường giữa Fly
ADC - Xạ thủ Ruler
Support - Hỗ trợ Life

 

Griffin

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Sword
Jungle - Đi rừng Tarzan
Mid - Đường giữa Chovy
ADC - Xạ thủ Viper
Support - Hỗ trợ Lehends
Kabbie

 

Hanwha Life Esports

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Thal
SoHwan
Jungle - Đi rừng Bono
Moojin
Mid - Đường giữa Lava
Tempt
ADC - Xạ thủ Sangyoon
Clever
Support - Hỗ trợ Key
Asper

 

Jin Air Green Wings

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Lindarang
TaNa
Jungle - Đi rừng Malrang
Seize
Mid - Đường giữa Grace
CheonGo
ADC - Xạ thủ Stitch
Route
Support - Hỗ trợ Nova
Kellin

 

KING-ZONE DragonX

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Rascal
Jungle - Đi rừng Cuzz
Mid - Đường giữa PawN
ADC - Xạ thủ Deft
Support - Hỗ trợ TusiN

 

KT Rolster

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Smeb
Kingen
Jungle - Đi rừng Score
UmTi
Mid - Đường giữa Bdd
ADC - Xạ thủ Gango
Zenit
Support - Hỗ trợ Mia
SnowFlower

 

SK Telecom T1

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Khan
Crazy
Jungle - Đi rừng Haru
Clid
Mid - Đường giữa Faker
Gori
ADC - Xạ thủ Teddy
Leo
Support - Hỗ trợ Effort
Mata

 

SANDBOX Gaming

Vị trí - Lane Tuyển thủ
Top - Đường trên Wizer
Summit
Jungle - Đi rừng OnFleek
Crush
Mid - Đường giữa Dove
ADC - Xạ thủ Hollow
Ghost
Support - Hỗ trợ DoRaoN
joker
Totoro

Trên đây là toàn bộ danh sách đội hình và các tuyển thủ tham gia giải đấu LCK mùa xuân 2019 Hàn Quốc sắp tới, các thông tin thay đổi sẽ được Skmoba cập nhật sớm nhất.