Kayle
Close

Đây là Yasuo trong tay Faker đúng 20gg

Faker cầm Yasuo đuổi cùng diệt tận cũng thuộc hàng khủng cứ lướt lên là chém hết lốc xoáy max tầm

Xem video

Reviews 8 votes