Đây là Yasuo trong tay Faker đúng 20gg

Faker cầm Yasuo đuổi cùng diệt tận cũng thuộc hàng khủng cứ lướt lên là chém hết lốc xoáy max tầm

Reviews 8 votes