Kayle
Close

Đây là pha Áp Chế + Lồng Đèn max tầm nhất trong LCK lmht

Pha kết hợp đi gank của Score + Mata khu vực đường dưới với combo hoàn hảo giúp kt giành lợi thế ban đầu trước skt

Xem video

Reviews 9 votes