Đây là khi Riven full 0% Thời gian Hồi chiêu Q

Q Q Q Q Q vô đối 1 chấp 10

Reviews 8 votes