Kayle
Close

Đây là khi Riven full 0% Thời gian Hồi chiêu Q

Q Q Q Q Q vô đối 1 chấp 10

Xem video

Reviews 8 votes