Sylas

Đấng Ys lại một lần nữa xuất hiện CKTG - và tiếp tục gank team bạn thành công@@

Xem video

Theo:Vietnam Esports TV

Reviews 6 votes