Cowsep nổi điên vì team đập nát Chuột ngay trên Stream

Ông Hoàng Trẻ Trâu là có thật :) Cowsep game thủ nhiều chuột nhất thế giới

Reviews 8 votes