Kayle
Close

Cowsep chuẩn bị lên Rank Kim Cương, gánh team cực ghê và đã biết khen ngợi Trẻ Trâu Việt Nam!

Khả năng leo rank quá nhanh của thánh Yi Cowsep

Xem video

Reviews 9 votes