Combo siêu mượt của Gripex - Bậc thầy Leesin thế giới

Cùng xem khả năng gank team đi roam toàn bản đồ của Gripex

Reviews 8 votes