Chung Kết CKTG 2020: SN vs DWG

Kết quả SN vs DWG Chung Kết CKTG ngày 31/10

 

Game 2:

 

Ván 3:

 

Trận 4:

Xem video

Theo:Onivia