Sylas

Chóng mặt cùng 5 ZOE vs 5 THRESH trong chế độ | One for All

Bên nào sẽ chiến thắng, chóng mặt cùng 5 ZOE vs 5 THRESH trong chế độ | One for All. Sau một quãng thời gian chuẩn bị, Riot Games sẽ cho người chơi trải nghiệm lại chế độ đặc biệt Một Cho Tất Cả (One For All) trên bản đồ Summoner’s Rift theo một phong cách hoàn toàn khác.

Xem video

Reviews 9 votes