Chơi thử Twisted fate Mùa 8 lên đồ full Tốc đánh Onehit

Cũng cách lên đồ cũng khá mạnh cho Twisted fate top

Reviews 6 votes