Kayle
Close

Cập nhật làm lại kỹ năng mới toanh của Varus W

Kích hoạt: Mũi tên xuyên phá (Q) tiếp theo của Varus gây sát thương phép được tính từ x% tới x% theo máu đã mất của mục tiêu. (tỉ lệ với thời gian tụ Mũi tên xuyên phá)

Tên độc (W) 

Hồi chiêu: 40 giây ở mọi cấp

Hiệu ứng cũ giờ trở thành nội tại, kích hoạt được thêm vào là:

 - Kích hoạt: Mũi tên xuyên phá (Q) tiếp theo của Varus gây sát thương phép được tính từ x% tới x% theo máu đã mất của mục tiêu. (tỉ lệ với thời gian tụ Mũi tên xuyên phá)

 - Tên độc giờ bị giới hạn x sát thương lên quái vật

Hình ảnh cập nhật Varus Chinh Phục

Xem video

Reviews 6 votes